VERONIKA

Let's stay in touch

 

It's great when we hear from friends and family back home

DAVID 

Produktutvecklare/ konstruktör

David har lång erfarenhet av produktutveckling och projektledning med en bred kompetens inom konstruktion och lång erfarenhet av plastbranschen, inom plastkonstruktion, verktyg, olika tillverkningsprocesser och automation.

Det brinnande intresset för miljöfrågor har öppnat upp en ny inrikting inom plastens område och med sin kompetens inom cirkulära flöden och biobaserade, recyclade material blir David en viktig del av produktutvecklingen. 

Neque fames semper velit odio adipiscing, Odio adipiscing, fames velit semper neque Fames neque odio velit semper adipiscing, Adipiscing, semper velit fames neque odio Fames adipiscing neque, odio semper velit

neque odio semper velit.


Semper fames odio adipiscing, velit neque Neque semper fames odio adipiscing, velit Fames semper adipiscing, neque velit odio Velit adipiscing, neque fames odio semper, nunc vitae leo vehicula.

Miljö-och avfallskonsult

Veronika har lång erfarenhet av avfallsfrågor och ett brinnande intresse för miljöfrågor. Hon har jobbat som  projektledare, utredare och verkställt stora omställningar inom avfallshantering.

Med sin kompetens inom cirkulära flöden och erfarenhet inom avfallshantering ges stor insikt i vad som behövs för att en produkt ska vara hållbar dess hela cykel. Intresset för miljöfrågor och erfarenheten inom projekt ger goda förutsättningar för hållbarhetsprojekt inom verksamheter och företag för att möta de krav som kommer framöver.


 
 
 
 

Vi är ett företag som erbjuder stor erfarenhet  och kunskap kring en produkts hela livscykel. Från design och konstruktion till återanvändning, material- och energiåtervinning och deponering. Helt enkelt det cirkulära flödets alla delar.