DEkstrand

Veronika har lång erfarenhet av avfallsfrågor och ett brinnande intresse för miljöfrågor. Hon har jobbat som  projektledare, utredare och verkställt stora omställningar inom avfallshantering.

Med sin kompetens inom cirkulära flöden och erfarenhet inom avfallshantering ges stor insikt i vad som behövs för att en produkt ska vara hållbar dess hela cykel. Intresset för miljöfrågor och erfarenheten inom projekt ger goda förutsättningar för hållbarhetsprojekt inom verksamheter och företag för att möta de krav som kommer framöver.


Vi är ett företag som erbjuder stor erfarenhet  och kunskap kring en produkts hela livscykel. Från design och konstruktion till återanvändning, material- och energiåtervinning och deponering. Helt enkelt det cirkulära flödets alla delar.

ÅRETS MILJÖPRIS 2020

Usedda av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Norra Skåne.


"När man låter ett brinnande intresse för miljöfrågor och hållbarhet bli en affärsidé och ett företag visar man på såväl kunskap som drivkraft och engagemang. Årets miljöpristagare visar hur man kan arbeta med cirkulär ekonomi på riktigt."

Let's stay in touch

 

It's great when we hear from friends and family back home

Dessa tjänster erbjuder vi

Neque fames semper velit odio adipiscing, Odio adipiscing, fames velit semper neque Fames neque odio velit semper adipiscing, Adipiscing, semper velit fames neque odio Fames adipiscing neque, odio semper velit

neque odio semper velit.


Semper fames odio adipiscing, velit neque Neque semper fames odio adipiscing, velit Fames semper adipiscing, neque velit odio Velit adipiscing, neque fames odio semper, nunc vitae leo vehicula.

 
 
 
 

DAVID 

Produktutvecklare/ konstruktör

VERONIKA

Miljö-och avfallskonsult

David har lång erfarenhet av produktutveckling och projektledning med en bred kompetens inom konstruktion och lång erfarenhet av plastbranschen, inom plastkonstruktion, verktyg, olika tillverkningsprocesser och automation.

Det brinnande intresset för miljöfrågor har öppnat upp en ny inrikting inom plastens område och med sin kompetens inom cirkulära flöden och biobaserade, recyclade material blir David en viktig del av produktutvecklingen. 

Föreläsningar

Veronika erbjuder tre föreläsningar:

Små steg för miljön

Miljö och företag

Agenda 2030


De är ca 30 minuter långa och erbjuds digitalt; både förinspelade och live, ni väljer.


I samråd med beställaren anpassar jag föreläsningarna och gör dem aktuella att passa gruppen som ska lyssna.


Kostnaden för en föreläsningar är 2000 kr exkl. moms.


Projektledare/deltagare

Veronika är med som ledare eller deltagare i projekt som företag/ verksamheter/ organisationer genomför oftast med hjälp av finansiering av till exempel trafikverket, Vinnova, RI.SE, RE:Sourse och så vidare.


Kostand beror på uppdrag och omfattning. Kontakta mig så går vi igenom detaljerna och jag lämnar en offert.

Genomlysning

Veronika genomlyser ert företag/ verksamhet/ organisation för att se vilka åtgärder ni behöver vidta för att möta upp den omställning som kommer att krävas de närmsta åren för att vara med i utvecklingen mot en mer hållbar miljö.


Alla kommer att påverkas, är du med och tar steget innan det är för sent?!


Ni får en rapport och genomgång så att ni kan jobba vidare efter min genomlysning. Jag hjälper er självklart vidare även med det arbetet om så önskas.


Jag gör en omfattande omvärldsanalys för att ta reda på vart andra företag är just nu, vilka lagar, regler och förordningar som kommer fram över och så vidare. Därefter kollar jag på de områden som är aktuella för er såsom transporter, inköp, energi, avfall, kemikalier, ekodesign mm. Jag avslutar med en konkret handlingsplan.


Kostnad för genomlysning är beroende på omfattning. Kontakta mig så går vi igenom detaljerna och jag lämnar en offert.

Rådgivare i miljö- och avfallsfrågor

Veronika jobbar som rådgivare i miljö- och avfallsfrågor. Oftast är det i projekt av olika slag men tar även uppdrag mot företag, verksamheter och organisationer som vill ha en kunnig och erfaren rådgivare för dessa frågor i sin verksamhet.


Timpris på 750 kr/timma men vid längre och fastare uppdrag kan priset diskuteras.

Produktutveckling och konstruktion

David har stor erfarenhet och kunskap inom området och med plast som specialistkunskap. Han finns med i processen vid framtagning av en produkt och erbjuder hållfasthetsberäkningar, Cad och experthjälp.


Kostnaden baseras på timpris men varierar utifrån uppdragets omfattning. Kontakta för offert.