DEkstrand

ÅRETS MILJÖPRIS 2020

Usedda av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Norra Skåne.


"När man låter ett brinnande intresse för miljöfrågor och hållbarhet bli en affärsidé och ett företag visar man på såväl kunskap som drivkraft och engagemang. Årets miljöpristagare visar hur man kan arbeta med cirkulär ekonomi på riktigt."

DAVID 

Produktutvecklare/ konstruktör

VERONIKA

Miljö-och avfallskonsult

Veronika har lång erfarenhet av avfallsfrågor och ett brinnande intresse för miljöfrågor. Hon har jobbat som  projektledare, utredare och verkställt stora omställningar inom avfallshantering.

Med sin kompetens inom cirkulära flöden och erfarenhet inom avfallshantering ges stor insikt i vad som behövs för att en produkt ska vara hållbar dess hela cykel. Intresset för miljöfrågor och erfarenheten inom projekt ger goda förutsättningar för hållbarhetsprojekt inom verksamheter och företag för att möta de krav som kommer framöver.


David har lång erfarenhet av produktutveckling och projektledning med en bred kompetens inom konstruktion och lång erfarenhet av plastbranschen, inom plastkonstruktion, verktyg, olika tillverkningsprocesser och automation.

Det brinnande intresset för miljöfrågor har öppnat upp en ny inrikting inom plastens område och med sin kompetens inom cirkulära flöden och biobaserade, recyclade material blir David en viktig del av produktutvecklingen. 

Vi är ett företag som erbjuder stor erfarenhet  och kunskap kring en produkts hela livscykel. Från design och konstruktion till återanvändning, material- och energiåtervinning och deponering. Helt enkelt det cirkulära flödets alla delar.

Kontakt David

Telefon: 0705 666 019

Mail: david@dekstrand.seKontakt Veronika

Telefon: 076-094 58 87

Mail: veronika@dekstrand.seAdress

DEkstrand AB

Trollslingan 22F

281 35 Hässleholm